ĐÈN UV- C DIỆT KHUẨN, DIỆT VIRUS GÂY HẠI

    349.000