Bắp bò (1 cái 600-900gr)

300.000

Đơn giá sản phẩm tính trên 1 kg.