Hồng vuông đồng sấy Đà Lạt

    180.000

    Hồng vuông đồng sấy Đà Lạt, được lựa chọn từ những trái hồng tươi và không dùng chất bảo quản. Thích hợp dùng để biếu tặng và làm quà.

    Cho phép đặt hàng trước